حیاط خلوت

آلبوم پادکست حیاط خلوت از گروه ادبی موسیقایی پاتوقایی

تلفن کارتی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۲۲:۳۳ | 127 | 00:03:14

حیاط خلوت

پناه

۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۲۲:۱۳ | 53 | 00:02:48

حیاط خلوت

داغ درون سینه

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۲:۴۴ | 62 | 00:02:01

حیاط خلوت

اریک فروم

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۲:۴۲ | 54 | 00:02:00

حیاط خلوت

عاشقترینه

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۲:۴۰ | 61 | 00:01:50

حیاط خلوت

دشمنی

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۲:۳۳ | 42 | 00:02:49

حیاط خلوت

پروپرانول

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۲:۲۸ | 31 | 00:04:56

حیاط خلوت

کنج قفسه سوم

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۲:۰۱ | 21 | 00:03:56

حیاط خلوت

مرد عاشق

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۱:۵۵ | 23 | 00:01:49

حیاط خلوت

مادر

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۱:۴۱ | 42 | 00:03:12

حیاط خلوت

دادِ جهان

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۱:۳۷ | 15 | 00:02:54

حیاط خلوت

غریبم

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۱:۳۰ | 15 | 00:03:25

حیاط خلوت

پرنده مردنی‌ست

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۱:۲۳ | 15 | 00:00:43

حیاط خلوت

زیرسیگاری

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۱:۱۰ | 17 | 00:01:58

حیاط خلوت

همین ریختی

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۰:۵۹ | 23 | 00:02:24

حیاط خلوت

من از طناب دار

۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۷:۵۳ | 31 | 00:02:59

حیاط خلوت

عقب تر

۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۰۰:۵۲ | 66 | 00:01:44

حیاط خلوت